Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij
Aktualności

AppSense Application Manager

AppSense Application Manager - najważniejsze funkcjonalności które pomogą uchronić Windows XP przed złośliwym kodem, skryptami, zmianą plików systemowych czy rejestru w przypadku tzw. Dnia zero lub nowej luki w zabezpieczeniach Windows XP.


Trusted Ownership Checking

Trusted Ownership Checking automatycznie chroni system bez skomplikowanej konfiguracji i ciągłego zarządzania. Może blokować nieznane złośliwe programy tj. programy szpiegujące, kod mobilny i inne zagrożenia internetowe, w tym wirusy w plikach wykonywalnych, trojany, robaki, keyloggery i nieuczciwy kod internetowy. Również Skrypty Windows PowerShell , VBScripts, batch files, paczki MSI and pliki konfiguracyjne rejestru.
Trusted Ownership Checking zapobiega uruchamianiu nieautaryzownych aplikacji przez użytkownika, bada, kto jest właścicielem NTFS aplikacji przed uruchomieniem. Jeśli aplikacja ma "zaufanego właściciela", każdy może uruchomić aplikację. Jeśli nie, nikt nie może uruchomić aplikacji.
Lista zaufanych właścicieli określa, które aplikacje są niepożądane. Domyślnie tylko administratorzy domeny są zaufani, więc tylko aplikacje zainstalowane przez IT mogą działać. Lista zaufanych właścicieli może zostać rozszerzona jeśli jest to wymagane.
Przykład: Co będzie się działo podczas ataku dnia zero? Użytkownik widzi na pulpicie ściągnięty plik PDF (nie zdaje sobie sprawy że to może być plik wykonywalny np pdf.exe), więc "otwiera" PDF ... .Aplikacja atakuje rdzeń systemu (zmiany w systemie plików, rejestr itd.)Białe listy, Czarne listy i Sprawdzanie podpisu cyfrowego

Białe listy gwarantują że tylko znanych i zaufanych aplikacji można uruchomić w systemie, co oznacza, że ​​blokują one nieznane aplikacje; czarne listy chronią tylko przed znanymi zagrożeniami.
Podpis cyfrowy zapewnia, że ​​aplikacje i pliki zainstalowane w systemie pozostają niezmienione, zachowując integralność systemu.
Jeśli jeden bit w pliku zostanie zmieniony, zmienia się także podpis cyfrowy.
Ta metoda przypisuje podpis cyfrowy SHA-1 do aplikacji i plików i sprawdza je na czarnej lub białej liście. Modyfikowane aplikacje są blokowane.Self- Healing (Funkcjonalność Environment Manager)

Sprawdzanie zaufanego właściciela uniemożliwi uruchomienie nieznanej aplikacji czy skryptu, technologia samoleczenia może ochronić system przed zmianami.
Technologia samoleczenia automatycznie chroni i naprawia istotne elementy systemu i środowiska użytkowników. Przykład: gdy użytkownik usuwa krytyczną konfigurację ustawień w rejestrze systemowym lub usuwa ważne pliki - to może być automatycznie korygowane.
Funkcjonalność zapewnienia, że ​​komputer i ustawienia użytkownika zostaną przywrócone do pierwotnego stanu w przypadku awarii systemu lub nieautoryzowanych zmian tzn Procesy i usługi , pliki i rejestr mogą być samoleczone.Blokada wyznaczonych funkcjonalności aplikacji (Funkcjonalność Environment Manager)

Niechciane funkcjonalność z oprogramowania firm trzecich mogą być blokowane ze względów bezpieczeństwa (np. ochrona poufnych danych i usuwanie potencjalnych luk bezpieczeństwa), lub w celu zmniejszenia poziomu złożoności dla użytkownika. Akcje "Lockdown" mogą być używane do ukrywania lub wyłączyć kontrolki interfejsu użytkownika i blokady skrótów klawiszowych dla wszystkich lub określonych aplikacji.


Lokalne konta administratora i zarządzanie uprawnieniami

Niewłaściwa kontrola zarządzania przywilejami, tworzy nadmierne ryzyko biznesowe i znacząco większa koszty.
Zarządzanie uprawnieniami kontroluje przywileje użytkowników na poziomie aplikacji lub poszczególnych zadań. Użytkownicy mają podwyższone uprawnienia jedynie dla aplikacji, procesów lub zadań, których potrzebują.
Użytkownicy mogą nadal pracować z aplikacjami których potrzebują, bez wprowadzania luk w zabezpieczeniach.
Przykłady czynności które mogą być dokonane w systemie z podwyższonymi uprawieniami bez kontroli AppSense:
  • Instalacja drukarki
  • Instalacja niektórych urządzeń
  • Instalacja aplikacji
  • Działanie aplikacji wymagających uprawnień administracyjnych
  • Zmiana czasu systemowego  Więcej informacji:

  © Copyright Arrow ECS.

  Aktualne promocje
  Newsletter *
  Zapisz się


  Dla Partnerów
  Narzędzia
  Wyraź swoją opinię o artykule
  Pokaż wersję strony do wydruku